4 okt 2022

Reportage om incestutsattas tandläkarskräck

Att känna stor rädsla för att gå till tandläkaren är en vanlig konsekvens av det trauma incest innebär. I ett reportage, med fokus på tandhälsa kopplat till tandläkarskräck, vill Tandläkartidningen öka kunskapen inom yrkesgruppen och göra det lättare för incestutsatta att våga söka tandläkarvård.

Läs PDF

Tillbaka till alla nyheter