Webbutbildning om incest

Passar för elever på gymnasiet och högskolor, likaväl som på vuxenutbildningar och vidareutbildningar för de professioner som möter utsatta i sitt arbete.

Bild för Webbutbildning

Prata om incest 

Statistik visar att ungefär fyra procent av Sveriges befolkning är utsatta för incest. Det innebär i genomsnitt två personer i varje skolklass, vilket gör det till ett ämne som berör alla samhället. Men få har kunskaper om vad incest kan innebära och hur man bäst bemöter den som blivit utsatt. 

Den här webbutbildningen riktar sig till dem som vill lära sig mer om incest och hur de kan göra skillnad. Den är framtagen för att kunna användas på gymnasiet och högskoleutbildningar likaväl som av yrkesverksam profession som möter utsatta i sitt arbete. Utbildningen passar både att göra i grupp och individuellt.

Syftet med utbildningen är att ge kunskap och förståelse för att våga prata om incest, men också konkreta tips på hur man kan göra skillnad för både den som är utsatt och i samhället i stort.

Utbildningens upplägg

Webbutbildningen består av fem delar som du går igenom steg för steg:

  1. Vad är vad?
  2. Samhället
  3. Omgivningen
  4. Individen
  5. Reflektion och diskussion

Upplägget är tydligt och omfattar både statistik och filmer med berättelser från personer som har varit utsatta för incest, tillsammans med frågor att diskutera. Med utbildningsmaterialet följer också tydliga instruktioner för samtalsledare. Som tillval finns även möjlighet att köpa introduktionsföreläsning i form av webbseminarium.

Inloggning

Här loggar du in på vår webbutbildning Prata om incest. Lösenord får du av oss.

Köp utbildningen

Ett köp omfattar en årlig licens med obegränsad användning för en hel skola/utbildning. Tredje året är kostnadsfritt.

Som tillval finns möjlighet att beställa en introduktionsföreläsning i form av webbseminarium.

Förfrågan om webbutbildning

Berätta vad du vill. Om du undrar över något är det bara att fråga.