Hjälp oss göra skillnad

nxtME har hittills genomfört fler än 16.000 stödinsatser – och vi vet att behovet är fortsatt stort.

Bild för Stöd vårt arbete

Stöd vår verksamhet 

nxtME är en ideell organisation och vi är helt beroende av stöd. Genom att stötta oss möjliggör du hjälp och återhämtning till ett bättre liv för personer som varit utsatta för incest. nxtME har hittills genomfört fler än 16.000 stödinsatser och vi ser fortfarande tydliga brister och behov i samhället för vår målgrupp.  

Hela vår verksamhet går ut på att förbättra situationen för incestutsatta i Sverige. Att bidra till verksamheten är att på ett konkret sätt hjälpa utsatta att återta kontrollen över sina egna liv, att våga öppna sig och hantera vardagliga situationer utan skam och känsla av utanförskap. Oavsett om du kan bidra finansiellt eller i form av kompetens, tid, samarbete, kontakter eller något annat som vi har nytta av. 

Tack! 

Vi är djupt tacksamma för de bidrag vi hitintills fått från Socialstyrelsen, Stockholms stad, Gålöstiftelsen, Göteborgs stad, Region Dalarna, Region Stockholm, Brottsoffermyndigheten och Stiftelsen Oscar Hirchs Minne.  

Vi vill också passa på att tacka för de gåvor som kommer in från olika privatpersoner och företag. Alla gåvor är välkomna, oavsett storlek.

Inget hade varit möjligt utan alla insatser från våra volontärer, bidragsgivare, medlemmar och personal. Tack vare er har vi kunnat fortsätta erbjuda kostnadsfri hjälp till utsatta. Och förmedla kunskap och utbildning till många av dem som möter incestutsatta i sin profession. 

Andra typer av stöd

Är du och ditt företag, din skola, vårdenhet eller annan organisation intresserade av att samarbeta med ideell organisation? Kanske söker ni samarbete för att öka möjligheterna att bidra till de globala målen (nxtME arbetar i synnerhet för mål 16.2 och 5.2)? Kanske vill ni samarbeta för att minska kunskapsgapet? Oavsett vilken form av samarbete du tänker dig så får du gärna höra av dig.

Lena Morin Nilsén, grundare och generalsekreterare

Bidra med gåva

Bidra som företag eller privatperson. Alla gåvor är välkomna, oavsett storlek.

Läs mer

Bidra som medlem

Bli medlem för att kontinuerligt få information om vad som sker och ha möjlighet att påverka.

Läs mer

Bidra som volontär

Du väljer själv på vilket sätt och hur mycket du vill engagera dig.

Läs mer