Hjälp oss göra skillnad

nxtME har hittills genomfört fler än 16.000 stödinsatser – och vi vet att behovet är fortsatt stort.

Bild för Stöd vårt arbete

Stöd vår verksamhet 

nxtME är en ideell organisation och vi är helt beroende av stöd. Genom att stötta oss möjliggör du hjälp och återhämtning till ett bättre liv för personer som varit utsatta för incest. nxtME har hittills genomfört fler än 16.000 stödinsatser och vi ser fortfarande tydliga brister och behov i samhället för vår målgrupp.  

Vår verksamhet går ut på att förbättra situationen för incestutsatta i Sverige. Att bidra till verksamheten är att på ett konkret sätt hjälpa utsatta att återta kontrollen över sina egna liv, att våga öppna sig och hantera vardagliga situationer och känsla av utanförskap. 

Tack! 

Vi är djupt tacksamma för de bidrag vi hitintills fått från Socialstyrelsen, Stockholms stad, Gålöstiftelsen, Göteborgs stad, Region Dalarna, Region Stockholm, Brottsoffermyndigheten och Stiftelsen Oscar Hirchs Minne. Vi vill också tacka för de gåvor som kommer in från privatpersoner och företag. Alla gåvor är välkomna, oavsett storlek.

Inget hade varit möjligt utan våra volontärer, bidragsgivare, medlemmar och personal. Tack vare er har vi kunnat fortsätta erbjuda kostnadsfri hjälp till utsatta. Och förmedla kunskap och utbildning till många av dem som möter incestutsatta i sin profession. 

Flera möjligheter

Är ditt företag, din skola, vårdenhet eller annan organisation intresserade av att samarbeta med en ideell organisation? Kanske söker ni samarbete för att bidra till de globala hållbarhetsmålen? Kanske vill ni bidra till att minska kunskapsgapet? Oavsett vilken form av samarbete du tänker dig så får du gärna höra av dig.

Lena Morin Nilsén, grundare och generalsekreterare