Fakta om incest

Incest är när någon utsätts för sexuella övergrepp av en familjemedlem, någon man står i beroendeställning till. 

Bild för Fakta om incest

Vad är incest? 

Incest är ett brott som oftast är både planerat och återupprepas. Ofta handlar det om barn som utsätts av en nära anhörig – som en förälder, mor- eller farförälder, ett syskon eller en annan närstående släkting. Även styvföräldrar och fosterföräldrar räknas som nära anhörig. 

Vem som helst kan bli utsatt för övergrepp. Incest tar inte hänsyn till könsidentitet. Och det syns inte utanpå vem som utsätter en annan person för övergrepp.

I genomsnitt utsätts två elever i varje klass för incest i Sverige. Samtidigt säger många att de aldrig fått kunskap om övergrepp och incest i skolan.

Vad är sexuella övergrepp? 

Många som får frågan om sexuella övergrepp tänker i första hand på penetration i samband med våld eller tvång – men begreppet omfattar mycket mer än så. Sexuella övergrepp kan innebära allt från att tvingas titta på sina nakna föräldrar, onanera, se porrfilmer och uppleva smekningar eller andra otillåtna beteenden till penetration. 

Det är viktigt att veta att det aldrig är den utsattas fel. Ansvar och skuld för övergrepp ligger alltid på förövaren.  

Sexuella handlingar i samband med psykiskt eller fysiskt våld, hot eller tvång är alltid sexuella övergrepp liksom sexuella handlingar mot alla barn under 15 år, vare sig de vill eller inte. Men ett sexuellt övergrepp behöver varken innehålla våld eller hot. En incestförövare behöver sällan använda tvång – eftersom hen redan manipulerat den utsatta och sett till att skapa en tyst överenskommelse om att ”inte berätta för någon”.  

Konsekvenser

Vem som helst kan bli utsatt för incest och det finns inga tydliga tecken som talar om vem som är eller har blivit utsatt. Varje individ är unik, så även deras reaktioner efter att ha varit utsatta för sexualbrott. En del drar sig undan, några använder sin rastlöshet till att göra karriär, andra vänder sig till ångestdämpare. Det är lika vanligt att tappa förtroende för andra människor som att lägga fokus på andra och deras behov, i stället för att se till sina egna. 

Djupa spår

Att bli utsatt för sexuella övergrepp av en närstående är särskilt traumatiserande – just för att förövaren egentligen ska stå för trygghet. Det gör sveket och komplexiteten större och många utsatta känner både skuld och skam. 

Incest sätter ofta djupa spår och många behöver professionell hjälp för att läka. Olika faktorer påverkar hur människor reagerar och agerar: som antalet övergrepp, åldern på den drabbade och hur känslomässigt nära den drabbade står förövaren. Viktigt är också vilket stöd en utsatt har i sin omgivning. 

Kan visa sig som något helt annat

Minnen och psykisk ohälsa kan dyka upp långt efter att övergreppen upphört. Vanliga symptom är känslor av skuld och skam, rädslor, undvikande beteenden och kroppslig värk. En del har förträngt händelserna och har inga minnen alls, några minns delar av det som hänt medan andra minns allt i detalj. Kanske är det därför så få söker behandling för just övergreppen de utsatts för och i stället söker hjälp för annat.

Eftersom vanliga konsekvenser av övergrepp är förlorad tillit och sämre självkänsla, så vågar få berätta om övergreppen. Många kan tvivla på såväl sina egna minnen som på omgivningens reaktioner. Andra är rädda för att såra sina familjer. Barn upplever ofta att de stör och att ingen lyssnar på dem. 

Nej, det var aldrig ditt fel! 

Många funderar över varför just de blev utsatta. Var det något de gjorde? Var de för snälla? För elaka? För veka? Eller hade de gjort sig förtjänta av straff? Det vi kan säga är: Nej, det var aldrig ditt fel. Det vi alla behöver hjälpas åt att göra nu, är att i stället lägga skulden där den hör hemma: Hos förövaren. Alltid! 

Incest är olagligt 

Incest är förbjudet i Sverige. Den svenska brottsbalken reglerar incest som en form av sexuellt övergrepp och brott mot incestlagarna kan leda till allvarliga rättsliga konsekvenser, inklusive fängelsestraff. 

Att bli utsatt för sexuella övergrepp av en närstående är särskilt traumatiserande – just för att förövaren egentligen ska stå för trygghet.

Exempel på vanliga konsekvenser

  • Sömnsvårigheter 
  • Självskadebeteenden (som att skära sig, missbruka droger eller sälja sin kropp)
  • Ätstörningar 
  • PTSD 
  • Ångest och/eller ångestattacker 
  • Sex och kärleksberoende
  • Depression 
  • Svårigheter med tillit till andra människor 
  • OCD