Om nxtME

 

I snitt utsätts två i varje klass. Samtidigt får elever inte kunskap om övergrepp och incest i skolan. Vi vill ändra på det.

 

Bild för Om oss

För en värld utan övergrepp och incest 

Undersökningar visar att det i genomsnitt är cirka två elever i varje svensk klass som utsätts för incest, samtidigt som många elever uttrycker att de aldrig fått kunskap om övergrepp och incest i skolan.

nxtME verkar för alla som någon gång i livet varit, eller är, utsatta för incest – och som behöver hjälp och stöd att bearbeta sina upplevelser. Vi vill hjälpa brottsoffer att bejaka sina rättigheter. Vi vill också bidra till att öka kunskapen och förståelsen för problematiken incest, både inom professionen och i samhället i stort. 

Ideell verksamhet

nxtME är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening som i över 10 år erbjudit stöd och hjälp till alla som är, riskerar bli eller som varit utsatta för incest — sexuellt våld i nära relation. Föreningen styrs demokratiskt med årsstämman som högst beslutande organ.

Våga prata om incest 

nxtME ska vara en plats där utsatta vågar prata och känna sig trodda. En plats där utsatta kan möta andra med liknande erfarenheter och känna tillhörighet. Ingen ska behöva stå ensam! Vi vill bidra till att ge alla incestutsatta en ny chans att utveckla ett bra liv med en väl fungerande vardag. Vi vill att fler ska våga prata om incest. Och vi vill att fler ska våga ställa ”de där svåra frågorna” om de misstänker att någon är utsatt för incest. Ingen som varit utsatt för sexuella övergrepp av närstående och ingen som kommer i kontakt med den som varit utsatt för incest ska behöva vara okunnig, känna osäkerhet, rädsla eller skam inför begreppet. 

Med bakgrund som bygger på erfarenhet 

nxtME grundades 2012 av vår generalsekreterare Lena år 2012, med målet att skapa en väg tillbaka till ett bra liv för alla som utsatts för incest. Idag är Lena som generalsekreterare på organisationen. 

Nätverket jag själv behövde 

”Under många år levde jag i skuggan av den vanliga världen. Trots att jag var ’den duktiga flickan’, så kände jag mig alltid annorlunda. Mindre värd. Smutsig. Utifrån såg mitt liv helt normalt ut, men inuti var jag trasig. Mellan 12 och 17 års ålder levde jag i ständig skräck i mitt eget hem. 

När jag var 17 år lyckades jag fly mitt fängelse. I och med flykten hemifrån kunde jag påbörja resan tillbaka, till ett liv utan skuld och skam. Till upprättelsen och återuppbyggandet av en ung kvinnas självkänsla och egenvärde, men också till det rättsliga efterspel som slutade med en flerårig fängelsedom. 

Tack vare personer i min närhet, personer som i egenskap av sin profession eller sitt stora hjärta blev stödpersoner för mig, fick jag hjälp att förstå och acceptera min historia. Idag, 25 år senare, lever jag ett helt vanligt liv med familj, arbete och vänner. Och jag känner att jag är en del av det jag tidigare alltid kände att jag stod utanför. 

Det har inte varit lätt, och många gånger har jag hamnat i återvändsgränder. Ibland har det varit lättare att begrava sig i jobb eller träning än att möta de mörka känslor som pockat på. Det är något jag delar med många. Kanske hade det känts lättare om jag då hade vetat att vi var fler? Kanske hade jag sluppit hjärnstress och utmattningssyndrom om jag haft ett nätverk av stödpersoner som kravlöst fanns där och förstod? Det är det nätverket med stödpersoner som jag skapat med nxtME. För jag vet att det finns en väg tillbaka till ett bra liv. Ett nytt liv. The nxtME – för dig!” 

Lena Morin Nilsén, nxtME:s grundare och generalsekreterare

Vår vision är en värld utan övergrepp och incest. Och vi arbetar på flera fronter: Vi erbjuder stöd och hjälp, sprider kunskap och verkar som opinionsbildare. 

Stöd vårt arbete

Fler och fler företag väljer
att skänka en gåva till
välgörenhetsorganisationer i julklapp eller födelsedagspresent
till sina anställda. Vill du vara säker
på att din gåva kommer till nytta
och gör skillnad för barn?

Jag vill bidra

Mitt företag vill bidra