Bidra som volontär

Som volontär kan du göra skillnad på ett mer personligt plan. Du väljer själv hur mycket du vill engagera dig.

Bild för Som volontär

Hjälp oss göra skillnad

Hela vår verksamhet går ut på att förbättra situationen för incestutsatta i Sverige. Som volontär möjliggör du hjälp och återhämtning till ett bättre liv för personer som varit utsatta. Du kan hjälpa dem att återta kontrollen över sina egna liv och hantera vardagliga situationer utan skam och känsla av utanförskap. 

Välj vad du vill göra

Du väljer själv mycket du vill engagera dig. Här är tre områden som det går att engagera sig inom. Du väljer själv i vilken omfattning.

Hjälp till med att sprida kunskap om incestproblematiken och uppmärksammar incest som det samhällsproblem det är. Aktivistgruppen möts på huvudkontoret en gång i månaden, för att diskutera och peppa varandra till nya idéer. Den som inte befinner sig i Stockholm kan delta digitalt. Som informatör deltar du också i olika aktiviteter och evenemang som nxtME genomför.

Om du har egen erfarenhet av incest kan du fungera som ett stort stöd och viktig hjälp för andra utsatta genom att möta dem i vår stödtelefon. Som volontär i stödtelefonen arbetar du normalt 1,5 timme varje vecka.
Om du har egen erfarenhet av incest kan du fungera som ett stort stöd och viktig hjälp för andra utsatta genom att möta dem i vår stödtelefon. Som volontär i stödtelefonen arbetar du normalt 1,5 timme varje vecka.

För att hjälpa till att svara i vår chatt behöver du dock inte ha någon egen erfarenhet av incest, men du behöver stor förståelse för mänsklig utsatthet och förmåga att bemöta och hantera människor i utsatta situationer på bästa sätt.

Som kontaktperson fungerar du som en extra hand till den person du stöttar. Du behöver kanske hjälpa till att skapa struktur i vardagen, fylla i blanketter eller följa med på vårdbesök. Eller kanske bidra till att bryta isolering genom att gå ut och ta en fika. För att fungera som kontaktperson och medföljare behöver du vara en stabil och strukturerad människa som vill finnas där för personen du stöttar. Det är också bra om du känner dig trygg i kontakten med olika myndigheter och vårdinstanser.

Vad krävs för att bli volontär på nxtME? 

Oavsett om du vill ge stöd i form av samtalspartner, praktisk hjälp eller social verksamhet så måste du först genomgå en grundutbildning. Efter grundutbildningen kan du engagera dig som informatör hos oss. För att kunna fungera som kontaktperson och/eller sitta i vår stödtelefon och chatt behöver du även genomgå vår fördjupningsutbildning. 

Vår volontärutbildning​

Vår grundutbildning för volontärer ger dig grundläggande kunskaper om området, om nxtME och vad det innebär att vara volontär hos oss.​

Det är viktigt för oss att våra volontärer känner sig trygga i att hantera de ärenden vi arbetar med, därför arbetar vi också med att ta fram verktyg som kan underlätta arbetet. Som volontär är du en viktig byggsten för vår organisation. Vi behöver ditt stöd!

Vill du veta mer?​

Använd formuläret, ring oss eller skicka ett mejl till info@nxtme.se

Intresseanmälan volontär

Berätta vad du vill. Om du undrar över något är det bara att fråga.