Volontär

  • Aktivistgrupp – Jobbar med incest som ett samhällsproblem, sprider incestproblematiken och är aktiv i olika aktiviteter/evenemang organisationen deltar i. Gruppen samlas en gång i månaden för att diskutera hur de på bästa sätt kan sprida incestfrågan.
  • Stödperson – En stabil och strukturerad person som b.la. är bra på att fylla i blanketter, följa med till polis, advokat, gynekolog, etc
  • Stödlinje – En person som har egen erfarenhet av sexuella övergrepp i familjen som sitter i chatt eller telefon en gång i veckan (1.5 h).
  • Expertmail – Expert inom ett område som exempelvis polis, soc, advokat, gynekolog.

Vi söker volontärer runt om i hela Sverige, men särskilt i Stockholm, Dalarna, Värmland, Gävle och Göteborg.
Kanske har du själv varit utsatt men känner dig upprättad idag. Kanske har du ett extra stort hjärta med plats för flera. Ditt stöd behövs.
Alla volontärer får gå vår grundutbildning. Detta för att få bättre förståelse kring problematiken med incest och kunna hjälpa. Sedan kan volontären vidareutbilda sig om denne vill bli stödperson eller sitta i stödlinjen.
Som volontär på nxtME ger du 2-7 tim/mån för att stötta de som varit utsatta för incest.

Stödpersonerna utgör en viktig del de utsattas läkningsprocess. Uppdraget kan innehålla följande:
Följa med till/vara med på möten och undersökningar
– till läkare, gynekolog, advokat, polis, försäkringskassan etc.
Fylla i blanketter
– Det kan vara en snårskog att hantera anmälningar, sjukskrivningar m.m.
Bryta isolering
– T ex gå och fika. Många kommer inte ut och att få lite draghjälp kan ge energi.
Strukturera upp vardagen
Stötta via telefon m.m.
Bjuda hem någon under jul eller andra högtider.

Anmäl dig via vårt kontaktformulär så återkommer vi med information om datum för nästa utbildning.