Vad är incest?

Du har all rätt att känna dig trygg. Att du blivit utsatt för sexuella övergrepp är inte ditt fel, därför har du aldrig någon skuld och ansvar för övergreppet.

Incest består av två delar

  • Sexuella övergrepp
  • Av närstående

Sexuella övergrepp


Ett sexuellt övergrepp är när någon går över en annan persons gränser sexuellt. Händelsen behöver inte innehålla varken våld eller hot. Om en förövare utnyttjar sin ställning eller den utsatta är i en position där den inte har möjlighet att värja sig så är det ett övergrepp. Till exempel om den utsatta är berusad, sover, är drogpåverkad eller har en funktionsvariation. 
Om den ena personen är över 15 år och den andra under 15 år så är det enligt lag alltid ett övergrepp oavsett samtycke. 

Exempel på övergrepp kan vara: 


  • Penetrerande samlag med kroppsdelar eller föremål
  • Att någon utan tillåtelse tar på en annans kropp på ett sexuellt sätt
  • Att ”tvingas” ta på någon annans kropp
  • Att någon pratar om sexuella saker eller visar bilder eller filmer
  • Att någon vill ta bilder eller filma en annan person i sexuella poser eller med lite 
kläder
  • Att någon försöker köpa sexuella handlingar- till exempel med pengar, tjänster eller 
presenter

Närstående 


Enligt begreppet incest så tänker de flesta på övergrepp inom en biologisk familj. Men det som spelar roll för de konsekvenser övergreppen kommer ge är inte blodsband utan hur nära den utsatta står förövaren känslomässigt. En morfar eller ett “familjehem” kan stå ett barn närmare än dess kärnfamilj. Det är förutom övergreppen, sveket av någon den litar på och upprepningarna som ger de stora konsekvenserna. 


Efter ett övergrepp


Hur en person reagerar och mår efter att ha varit utsatt för ett sexuellt övergrepp är olika från individ till individ. Det är många faktorer som spelar in, till exempel antal övergrepp, hur gammal den utsatta är, hur nära den står förövaren känslomässigt samt vilket stöd den har av omgivningen. 
Sexuella övergrepp av närstående sätter ofta djupa spår och många behöver professionell hjälp för att läka sina sår. En del förtränger händelserna och har inga minnen av övergreppen, några minns delar av det som hände och andra minns allt i detalj. Symptom och minnen kan dyka upp långt efter att övergreppen upphört. 
Vanliga symptom är känslor av skuld och skam, rädslor, undvikande beteenden och kroppslig värk. Många känner sig väldigt ensamma om sina erfarenheter. Det är vanligt att känna in andra och deras behov, istället för att ta hand om sig själv. 


Tilliten till andra människor är en annan del som skadas. Den som varit utsatt kan för incest tappa förtroendet för andra människor.
Många utsatta förminskar de övergrepp de varit utsatta för, de tycker själva inte att det var så farligt och att de borde kunna gå vidare utan hjälp från andra. Kanske är det därför så få söker behandling för övergreppen de varit utsatta för och i stället söker hjälp för till exempel sömnsvårigheter, anorexia, ångestattacker, självskadebeteenden eller huvudvärk.

Att berätta om övergrepp


Eftersom några av konsekvenserna av övergrepp är just förlorad tillit och sämre självkänsla så är det för många svårt att berätta om de övergrepp de varit med om. Många tvivlar både på sina egna minnen och på omgivningens reaktioner. Det finns så klart många olika anledningar till att inte berätta, de vi på nxtME oftast hör är från vuxna att de inte vill såra sina familjer och från barn att de känner att de stör och att ingen lyssnar på dem.

Förövaren

Det syns inte utanpå om någon utsätter en annan person för övergrepp. Förövare finns i alla samhällsklasser, alla nationaliteter och alla kulturer. Det som vi ser här på nxtME är att det finns två större grupper av förövare:

  • Den kontrollerande narcissisten 

  • Den barnsliga med underutvecklat känsloliv som tror den är ”kompis” med barnet

Bägge kan vara väldigt trevliga, ha höga positioner i samhället, vara med i frivilligorganisationer och engagera sig i samhällsfrågor. Det betyder inte att den inte kan utsätta barn för sexuella övergrepp.

Incestutsatt

Vem som helst kan bli utsatt för övergrepp. Den löper lite större risk som är flicka, har funktionsvariationer eller lever i en familj som har svårigheter med omvårdnaden. Det finns inga speciella tecken som låter oss veta vem som blivit utsatt, den kan se ut hur som helst och komma från var som helst. En del använder sin rastlöshet till att göra karriär, andra vänder sig till ångestdämpare. På nxtME träffar vi ofta sex&kärleksberoende, matmissbruk, rökning. 
Många funderar över varför just de blev utsatta, var det något de gjorde? Var de för snälla eller för elaka, var de för veka eller förtjänta att straffas? Det vi alla behöver göra är att lägga tillbaka skulden där den hör hemma- hos förövaren- alltid!