Utbildningar

nxtME erbjuder föreläsningar och utbildningar i ämnet incest.

Drygt fyra procent av Sveriges befolkning är eller har varit utsatta för incest. Det är ca 1–2 i varje skolklass eller drygt 400 000 personer i Sverige som behöver och har rätt till stöd och hjälp.

nxtME hjälper och stödjer incestutsatta och erbjuder utbildning om incest och dess problematik. Vi har under åren föreläst för mer än sjutusen personer och träffat hundratals utsatta.

Det är mänskligt att känna rädsla och obehag när ordet incest dyker upp. Det är lätt att bli arg och rädd, rädd att göra fel, rädd att fråga för mycket eller för lite, osäker på hur en kan uttrycka sig och vart en kan hänvisa vidare, osv. Därför vill vi dela med oss av vår erfarenhet och kunskap.

Vi ser det särskilt angeläget att ge denna utbildning till dem som arbetar med barn och unga. Med mer utbildning och kunskap stärker vi oss själva. Vi skräddarsyr våra utbildningar efter målgrupp och önskemål.

Med tanke på Covid-19 erbjuder vi även digitala föreläsningar och utbildningar.

Kontakta oss för frågor och bokning:

Fördjupningsutbildning 1

 • Berättelser från verkligheten
 • Vad incest är och hur det påverkar
 • Förebyggande
 • Bemötande
  Halvdag
  Pris 17 000 kr

Fördjupningsutbildning 2

 • Konsekvenser av incest
 • Läkande faktorer
 • Går det att må bra?
 • Bemötande, case
  Halvdag
  Pris 17 000 kr

Prata om incest

Prata om incest är ett webbaserat läromedel som har tagits fram för utbildning i grupp och leds av en lärare eller samtalsledare. I denna utbildning får du veta mer om ämnet incest, vilka konsekvenser det får och hur man kan göra stor skillnad för den som är eller har varit utsatt.

 • Licens för ett läsår: 10 000 kr
  För obegränsad användning under året för hela skolan/utbildningen.
 • Det ingår även en kort digital introduktion.
 • Fortsättningslicens nästa år: 7 500 kr
 • Tillval: En föreläsning i form av webbseminarium 2 000 kr
Reseersättning och logi tillkommer för föreläsningar utanför Stockholm.