Söka hjälp

När man är eller har blivit utsatt eller känner någon som blivit utsatt och behöver hjälp, kan det vara svårt att veta vart en kan vända sig. Det finns många vägar till hjälp och det är bra att komma ihåg att om ett sätt inte fungerar så kan en försöka de andra vägarna. Man har rätt till hjälp och stöd.

Om du är under 18 år

Kontakta en vårdcentral, ungdomsmottagning, elevhälsan eller barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). På en del BUP-mottagningar behöver man en remiss från vårdcentralen. Man kan även ringa BRIS som endast använder utbildade kuratorer i sin stödtelefon.
Du som hjälper någon under 18 år kan även kontakta en vårdcentral eller barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).

Om du är över 18 år


Boka tid på en vårdcentral, psykiatrisk mottagning eller mottagning eller på företagshälsovården om den utsatta jobbar. Den som är upp till 20–25 år kan också kontakta en ungdomsmottagning, åldersgränsen varierar mellan olika ungdomsmottagningar.
Den som blivit utsatt nyligen i Stockholmsområdet kan även vända sig till akuten eller akutmottagning för våldtagna.
Den som studerar kan kontakta studenthälsan, om problemen har med studierna eller högskolan att göra. På en del orter finns psykiatriska mottagningar för unga vuxna upp till 25 år.

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för de som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Även anhöriga och vänner till utsatta kan ringa. De som svarar är socionomer eller sjuksköterskor med vana att möta människor i kris eller i svåra livssituationer. De har tystnadsplikt och man kan vara anonym. Telefonnumret till Kvinnofridslinjen är 020-50 50 50.

Alla Kvinnors Hus Erbjuder kostnadsfria samtal för dig som identifierar dig som kvinna och utsatts för någon typ av sexuellt våld. Telefonnumret är 08-644 09 20

Rikskriscentrum – Sveriges kriscentrum för män, är en paraplyorganisation för verksamheter som arbetar med att ge stöd till män i kris. Här kan du hitta kontaktuppgifter till kriscentra för män runt om i landet.
Ring telefonnummer 1177 eller besök 1177.se om du behöver hjälp med var du kan söka vård.

Frivilliga Organisationer

För den som är eller har varit utsatt för incest:

nxtME – alla över 13

  • Enskilda samtal med personal som har egen erfarenhet av incest
  • Öppna samtalsgrupper 1 gång/månad 

  • Slutna ledarledda samtalsgrupper startar varje termin 

  • Stödpersoner och medföljning
  • Utbildningar och föreläsningar
  • Stödlinje med chatt, telefon, mail
  • Expertmail (advokat och polis)
  • Aktivistgrupp
  • Familjehögtider


För den som är eller har varit utsatt för sexuella övergrepp:


Ersta Hopp – alla över 18 år

Föreningen tillsammans – alla 


Föreningen storasyster – alla

1000 möjligheter – upp till 25 år