Skypegruppen är igång!

Vi anser att alla har rätt till att få samtala oavsett vart man bor – distansen skall inte vara ett hinder! Nu har vår allra första Skypegrupp startat igång med deltagare från olika städer runt om i Sverige. Då förfrågningarna har varit så många planerar vi nu ytterligare en Skypegrupp. Gruppen är till för dig…

Read More

Stoppa incestdagen

Stoppa incestdagen inträffar den 16 mars varje år, med start detta år. Syftet med dagen är att uppmärksamma incestproblematiken runt om i hela världen. Vi vill uppmuntra alla utsatta att våga prata och berätta så att de kan få hjälp med att bearbeta sina upplevelser. Tabut kring incest bidrar till tystnad, detta vill vi stoppa…

Read More

Medlemskap 2019

Ditt medlemskap hos oss hjälper oss att påverka. Som medlem i nxtME stöttar du vår verksamhet och visar att du tycker att den är viktig. nxtME arbetar och påverkar för att hjälpa och stötta barn och vuxna som varit eller är utsatta för incest. Vi är tacksamma för varje röst vi har och det hjälper…

Read More

Stödpersonsutbildning

Den 11 februari mellan klockan 17:00-20:00 har vi Stödpersonsutbildning. Vi söker konstant stabila och strukturerade volontärer runt om i Sverige som vill hjälpa och stötta de som varit eller är utsatt för incest. Som stödperson hos oss utgör du en viktig del de utsattas läkningsprocess. För att gå vår Stödpersonsutbildning bör du först ha gått…

Read More

Gratis skolföreläsningar

Med bidrag från Socialstyrelsen får vi nu möjlighet att hålla skolföreläsningar helt kostnadsfritt även under vårterminen 2019. Vi föreläser för att öka kunskapen kring det tabubelagda ämnet incest (sexuella övergrepp inom familjen). Incest är inget som syns på utsidan och är tyvärr så vanligt som 1-3 barn i varje klass. Ändå är det få som…

Read More

Vi startar Skypegrupp!

Vart du än bor är du välkommen till denna grupp! Vi startat en sluten självhjälpsgrupp för dig som varit eller är utsatt för sexuella övergrepp av närstående (incest). Gruppen hålls tisdagar var tredje vecka mellan kl. 19:00-20:00. Den är till för alla tjejer/kvinnor mellan 13 år – 100 år. Skicka ett mail med rubriken ”Skypegrupp”…

Read More