Medan han lever

Tack Elaine Eksvärd; expert i retorik, som talade om det som vi på nxtME jobbar med dagligen. Att vi inte får blunda när barn utnyttjas och de ska inte skämmas för att de varit utsatta.

Idéer för livet

I den aktuella boken ”Medan han lever” (Forum) skriver Elaine Eksvärd om sexuella övergrepp. Hon skriver för alla barn som är utsatta och för att vuxna ska få upp ögonen för problemet. Ingen ska behöva uppleva det, säger Elaine Eksvärd. Boken är unik, det är både en berättelse och en handbok.

Enligt Rädda Barnen drabbas var femte elev under barndomsåren av övergrepp. Idéer för livet har under flera år stöttat initiativ som lyfter denna viktiga fråga. Caroline Engvalls arbete om sexuellt självskadebeteende, Tris, Föreningen Tillsammans, nxtME är bara några exempel.

Alla organisationer och deras arbete och uppdrag är livsviktiga. Frågan får aldrig komma i skym undan utan måste ständigt lyftas för varje barns rätt till en trygg uppväxt utan övergrepp och våldshandlingar. Det förebyggande arbetet kan vara avgörande för att förhindra utanförskap och ohälsa hos barn och unga.