Intervju Kanal 10

Ett stort tack till Kanal 10 som vågade ta upp detta viktiga ämne.