Fortsätt anmäla incest

Lena på nxtME har fortsatt hålla föreläsningar runt om i vårt avlånga land. Senast mötte hon femtio skolsköterskor och skolläkare som samlats från hela länet på Väggagymnasiet i Karlshamn. Var och en av dem möter i sin tur cirka 1000 elever runt om i hela Blekinge. Det brännheta ämnet var hur skolans elevhälsovård kan fånga utsatta barn och skolungdomar.

– För mig var höjdpunkten att se hur de får öppnade ögon över se det som något naturligt att ställa kunna frågan till eleverna, om de är eller har blivit utsatta, berättar Lena på nxtME.

Hon önskar att frågan om incest och utsatthet en dag ska bli lika obligatorisk att ställa som frågor om alkoholvanor inom vården:

– Jag vill ta bort det skamfyllda med att ta upp frågan. Många har tidigare sagt till mig ”att ställer man frågorna till eleverna kan de känna sig kränkta”. Men så är det ju inte, betonar hon. Tvärtom. Att inte ställa fråga, kan kan i sig vara mer kränkande.

En skolsköterska i publiken berättade om ett fall som berörde henne mycket. Det handlade om en förövare som hade friats i domstol. Efter det var offret tvunget att träffa förövaren, sin egen pappa:

– Barnet var under 12 år, så han tvingades umgås med sin förövare. Visserligen gjorde han det tillsammans med en kontaktperson, men han mådde mycket dåligt av umgänget, berättade hon. Det är så märkligt. Jämför man med andra länder måste inte offret träffa sin förövare, men här i Sverige ska vi föra ihop offer och förövare om och om igen, in absurdum.

Den sköterskan ställde i sin förtvivlan frågan till Lena vad hon tyckte att hon skulla göra. Lena bollade den frågan tillbaka till henne. Då berättade hon att hon bestämt sig för att fortsätta anmäla förövaren.

– Fortsätt anmäla. Det är det enda man kan göra i det läget, säger Lena.

Årets viktigaste föreläsning

På kvällen fortsatte Lena föreläsa för en blandad skara ur Blekinge läns socialtjänst, polis och räddningspersonal. Det var i Rädda Barnens regi. Föreningen kallade det för ”Årets viktigaste föreläsning”.

– Det blev mycket bra gensvar. Bland annat fanns där en polis som berättade om den frustration personen kände över nedlagda förundersökningar. En ur socialtjänsten berättade om den vanmakt hon kände över det faktum att som socialtjänsten är satt att följa lagen om vårdnad, boende och umgänge. Enligt lagen har vårdnadshavaren rätt att umgås med barnet, säger Lena.

Hon inflikar att visserligen ska socialtjänsten följa lagen, men myndigheten har ju ändå en möjlighet att skydda offret med hjälp av Socialtjänstlagen.

– Vi har lyckats få till ett samtal, där de här personerna i sina yrken själva får ta ställning till frågorna och har fått insikter och kanske kunskaper om hur de ska gå vidare i sin profession, avslutar hon.