Misstanke

Misstänker du att någon blivit eller blir utsatt för sexualbrott kontakta:

  • nxtME 

  • Brottsofferjouren 

  • Målsägandebiträde (advokat eller jurist) med inriktning på brottmål
  • Polisen
  • Skolpsykolog/kurator 

  • Lärare i skolan
  • Annan vuxen som du känner förtroende för

Det är viktigt att du får hjälp och stöd om du har utsatts för ett sexualbrott. nxtME har stor kunskap och förståelse för vad det innebär att bli utsatt. nxtME har bland annat stödpersoner som kan hjälpa dig och följa med dig till t.ex. gynekolog eller polis. Brottsofferjouren kan ge rådgivning när du har utsatts för brott. Du kan även kontakta en advokat eller en jurist med inriktning på brottmål som kan hjälpa dig genom den rättsliga processen. Vidare kan du alltid kontakta polisen, skolpsykolog, lärare eller någon annan vuxen som du känner förtroende för.