Föreläsningar

Incest syns inte på utsidan och den som är utsatt vågar ofta inte berätta. Ändå är det så många som 1-3 elever per klass som är utsatta. Vi har idag föreläst och utbildat över 7000 personer inom polis, kommuner, familjecentral, vårdpersonal, skolelever, elevhälsan samt jourer, diakoner och allmänhet. Vi kommer gärna till er nästa gång!


Föreläsare

Lena Morin Nilsén

Generalsekreterare och grundare av nxtME. Diplomerad stressterapeut, Trappanutbildad och själv incestöverlevare.

Lena lyckades efter flera år av övergrepp i hemmet fly då hon var 17 år gammal. Idag 25 år senare finns nxtME som är en förverkligad dröm, och som erbjuder något som hon själv alltid drömt om skulle finnas. Lena är en inspiratör, överlevare och eldsjäl som idag står på stadig grund och vill inspirera andra människor om att livet går att förändra till något positivt med rätt hjälp, oavsett bakgrund. Hon är kvinnan som vågar stå upp och vara ansiktet utåt för det samhället fortfarande blundar för – incest! Hon har själv gått igenom fruktansvärda upplevelser men är idag hel och har sitt fokus på att hjälpa andra.

”Lena var fantastisk på att föreläsa om ett så svårt ämne på ett naturligt sätt. Satte igång många tankar bl. a hur många barn man träffat genom åren som varit utsatta.”

”Jag rekommenderar alla som arbetar med barn att delta på denna föreläsning.”

”Hennes föreläsningar om incest lämnar ingen oberörd, men får ändå folk att känna hopp, mod och motivation.”

”Trots detta allvarliga ämne fångar hon åhörarnas intresse genom kombinationen av glimten i ögat, trovärdighet och allvar.”


Matilda Aguilar

Verksamhetskoordinator. Hantverks- och symbolpedagog, incestöverlevare och samtalsledare.

Hon har arbetat som bild- och slöjdlärare i åk 4 – 9 i över 10 år och tidigare på fritids, särfritids och som assistent i klassrummet. Sina traumatiska upplevelser av övergrepp i barndomen har hon bearbetat och mår idag bra. De verktyg hon själv fått på vägen vill hon dela med sig av och förmedla kunskap och redskap för att hantera sexuella övergrepp inom familjen. Hon tycker det är viktigt att synliggöra och tydliggöra värderingar som “allas lika värde”, respekt och integritet. Använder gärna konst och hantverk som uttrycksmedel och verktyg.

”Matilda bjöd verkligen på sig själv. Hennes upplevelser berörde väldigt mycket”

”Föreläsaren var superduktig och fick oss att lyssna på ett bra sätt.”

”Väldigt intressant att få lyssna på någon som verkligen vet vad hon pratar om.”

Våra föreläsningar

Det är mänskligt att känna rädsla och obehag när ordet incest dyker upp. Syftet med våra föreläsningar och utbildningar är att öka förståelsen och minsta rädslan inför problematiken.
Utsatta behöver höra att det inte är deras fel, att de inte är ensamma och vart de kan vända sig för att få hjälp.
Yrkesverksamma får förståelse för hur det kan vara att vara utsatt, vilka symptom som är vanliga samt hur läkningsprocessen kan se ut. Som arbetsplats eller organisation är det även viktigt med både förebyggande rutiner samt att alla medarbetare vet hur arbetsgången ser ut när ett fall uppdagas.

Tillsammans med människor som själva varit utsatta och med sakkunniga som exempelvis Christina Citron, Leg. Läk. barn och ungdomspsykiatrin, utformar vi våra föreläsningar och vårt utbildningsmaterial.

Vi erbjuder både föreläsningar på 60 min samt fördjupande halvdagsutbildningar. Vi skräddarsyr föreläsningar och utbildningar efter grupp och önskemål.

Kontakta oss för frågor och bokning: