Föreläsningar

nxtME jobbar uteslutande med incest och sexuella övergrepp inom familjen. Vi har under åren föreläst för tusentals människor och träffat hundratals utsatta. Våra föreläsningar genomförs av människor som själva varit drabbade tidigt i livet. Tillsammans med sakkunniga läkare från barn och ungdomspsykiatrin utformar vi våra föreläsningar och vårt utbildningsmaterial. Vi vill genom vårt arbete förmedla hopp och kunskap till utsatta samt utbilda profession som möter utsatta i sitt arbete. Sannolikheten är stor att människor du känner och arbetar med är eller har varit utsatta.

Incest är idag ett tabubelagt ämne och det behöver vi ändra på.
Tysthetskulturen måste få ett slut.

Ett första steg är att få förståelse och kunskap för vad incest är, vad utsatta behöver och hur vi kan ge dem bästa förutsättningarna till ett rikt liv.
Med kunskap kommer förändring.

De rapporter som finns visar att drygt fyra procent av Sveriges befolkning varit utsatta för incest. Det är 1-2 i varje skolklass eller 400 000 individer i Sverige som behöver och har rätt till stöd och hjälp.

Med tanke på Covid-19 erbjuder vi även digitala föreläsningar och utbildningar.

Kontakta oss för frågor och bokning:

Elever universitet + högskola
 • Berättelser från verkligheten
 • Vad incest är och hur det påverkar
 • Vart man kan vända sig för hjälp och stöd


90 min föreläsning + diskussion
Pris 8 500 kr

Elever grundskola + gymnasium
 • Berättelser från verkligheten
 • Vad är incest och hur det påverkar
 • Vart man kan vända sig för hjälp och stöd


60 min föreläsning + frågor
Pris 8 500 kr

  Skolpersonal
 • Berättelser från verkligheten
 • Vad incest är och hur det påverkar
 • Förebygga och bemöta


90 min seminarium + frågor
Pris 12 000 kr

Elever och skolpersonal
 • Paket 2 - Elever 60 min föreläsning.
 • Paket 3 - Personal 90 min föreläsning.

Beställ båda och få ett paketpris
16 000 kr istället för 20 500 kr

Rektorer, chefer + personalansvarig
 • Förebyggande arbete
 • Strukturer på arbetsplatsen
 • Handlingsplan

90 min seminarium + diskussioner
Pris 12 000 kr

Allmänhet, kyrkor + jourer
 • Berättelser från verkligheten
 • Vad incest är och hur det påverkar
 • Går det att må bra?
 • Förebygga och bemöta

90 min föreläsning + diskussion
Pris 8 500 kr

Reseersättning och logi tillkommer för föreläsningar utanför Stockholm.