Digital stödgrupp

Spelar ingen roll vart du bor, vår digitala stödgrupp är till för alla!

Vi har både slutna och öppnna självhjälpsgrupp för dig som varit eller är utsatt för sexuella övergrepp av närstående (incest). Via vår digitala stödgrupp får du möjlighet att samtala med andra som varit med om incest. Gruppen är ledarledd och helt kostnadsfri.

Alla är varmt välkommen!
En grupp med ca 6 deltagare och en ledare.

Inför den slutna gruppen:
Senast en vecka innan gruppens start skall alla deltagare varit intervjuade och fått introduktion.