Desiréemodellen

All stödverksamhet på nxtME bygger på vår egna Desiréemodell, som baserar sig på visionen att alla som är eller har varit utsatta kan må bra igen och själva hjälpa andra.

1. Söker stöd

Det kan vara svårt att be om hjälp, det vet vi här på nxtME. Vi vill ändå uppmuntra till att våga ta steget. Du kan nå oss både via chatt, telefon och mail samt genom våra sociala medier.

2. Gemenskap

Vi tror mycket på gemenskap och sammanhang där det finns förståelse. Vi erbjuder både individuellt stöd och gruppverksamhet. Vi har även flera gemenskapsträffar och event under året, vissa endast för stödsökande, andra öppna för allmänheten.

3. Utbildning

På nxtME har vi flera utbildningar för den som är redo att ta steget att hjälpa andra och påverka för att förändra samhället. Vi utbildar för opinionsbildning, stödsamtal i chatt och telefon, stödpersoner och gruppledare.

4. Ger stöd

Vi har fått se glädje och upprättelse för den som har gått från att vara utsatt till att själv få möjligheten att hjälpa någon annan.
”Tack nxtME för att jag får chansen att göra detta, det är så meningsfullt” – Före detta utsatt, numera regionansvarig